Sociální služba není sprosté slovo

Sociální péče jako taková fungovala již od pradávna, i když se samozřejmě takto neoznačovala. Lidé, kteří pomáhali potřebným, chudým, nemocným se sdružovali při církvích, spolcích, špitálech. Jako profese se začala sociální práce a sociální služba obecně formovat až na přelomu 19. a 20. století.  Jako první sociální pracovnice se angažovaly ženy z vyšších společenských vrstev, ty také položily základy sociální práci jako odborné disciplíně. Sociální práce se začala studovat a vyvíjela se až do podoby jak ji známe dnes.
péče o stařenku
Jaká tedy dnes je?

Sociální práce je teoretická i praktická disciplína, zaměřená na pomoc jednotlivci, skupinám i celým komunitám v nouzi. Předmětem její činnosti je poskytnutí odborného poradenství, terapeutické pomoci nebo zprostředkování služeb tak, aby byl člověk schopen zařadit se do běžného života, případně aby měl zajištěny důstojné podmínky pro život.

V České republice je sociální práce podepřena Zákonem o sociálních službách, kde jsou definovány základní typy služeb, jejich dělení, cílové skupiny klientů, jsou zde specifikovány pracovní pozice v sociálních službách a potřebné vzdělání pracovníků.
žebrák s kloboukem
Sociální pracovníkje odborník s požadovaným vzděláním – minimálně vyšším odborným, který je schopen samostatně a odborně řešit situaci klienta, případně jej nasměrovat na další navazující služby.

Mezi sociální služby spadají nejrůznější zařízení, která člověk potkává v běžném životě téměř na každém rohu. Jsou to zejména ambulantní, pobytové a terénní služby. Zaměřené na prevenci, poradenství nebo přímou péči. Klientem se může stát teoreticky kdokoliv, kdo v určité životní etapě potřebuje pomoc.

K nejznámějším službám patří zejména:

–          domovy pro seniory

–          stacionáře

–          azylové domy

–          poradny

–          nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

–          krizová centra

–          chráněné bydlení a mnoho dalších.


Cílovou skupinou sociálních služeb jsou tedy děti od narození až po osoby nejstaršího věku.
ruku v ruce

Často jsou sociální službyširokou veřejností opomíjeny, přehlíženy. Zdravý, pracující, soběstačný člověk nemá potřebu se tímto zabývat, pokud se však ocitne v krizové situaci, je dobré, aby věděl, kam se obrátit a kdo je mu ochoten a schopen pomoci.

Nový web můžete vylepšit optimalizací


Hledáte kvalitní optimalizaci pro vyhledávače? Víte, že je to důležité z hlediska úspěšnosti samotného webu, a proto jste se rozhodli do této oblasti zainvestovat? Pokud ano, pak pro vás bude určitě důležité zaměřit se na vhodný postup při samotné SEO optimalizaci pro vyhledávače. Jestliže však už nyní víte, že chcete opravdu kvalitní a bezproblémové služby, pak byste se měli obrátit na opravdové mistry v oboru. Ti vám mohou zajistit opravdu ty nejlepší služby, ať už jde o počáteční analýzu nebo pokročilejší činnosti, které jsou z hlediska SEO opravdu žádoucí a nutné.
návrhy pro webovky

Nebojte se zainvestovat i větší množství peněz

Ačkoliv se vám možná nechce do této oblasti investovat jakkoli velké množství peněz, měli byste vědět, že je to opravdu potřeba. Proto se sami přesvědčte o možných výsledcích a následcích, které by vás čekaly, kdybyste se do optimalizace pustili po hlavě. Uvidíte, že to opravdu nebude nic hrozného, pokud jde o peníze. Když k tomu navíc přičtete samotný výsledek, který je velmi uspokojivý i v případě, že optimalizace neproběhne zcela podle plánu, pak máte jistotu své osobní radosti.

Stojí to opravdu za to?

Někdo může namítat, že služby tohoto charakteru nejsou nutné, když je web nastavený správně již od svého založení. Ano, je to částečně pravda, avšak většina webových stránek je nastavena ještě podle starého standardu, a proto není žádnou výjimkou, když je všechno nastavené špatně. Je proto na místě rozhodnout se správně a učinit změny, které povedou váš web pouze k lepšímu, což je příklad i těchto odborných služeb.
polohování seo

Investice, která může přinést své plody

Když chcete, aby vaše webová stránka byla opravdu efektivní, pak nebudete váhat a SEO služby určitě využijete. Jen tak můžete své webové stránky dostat do stavu, kdy budou skutečně výdělečné, a to skrze větší množství lidí, kteří je budou navštěvovat.

Výhody světelného zdroje s označením LED

Poslední dobou tyto zdroje přesvědčily poměrně širokou veřejnost o svých dovednostech a stále překvapují svojí naprosto úžasnou technologií. Dříve se jim zákazníci vyhýbali a to hlavně bylo ovlivněno klasickými žárovkami. Svícení bylo poměrně drahé a navíc nevydržely svítit takovou dobu, jako tato nová technologie. Musely se častěji nakupovat a to bylo hodně zakotveno ve smýšlení kupujících. Investice do úsporných žárovek byla totiž daleko mnohem vyšší a při představě, že bychom žárovky měli nakupovat ve stejné intenzitě, to každého omezilo. Přes všechna úskalí výrobci získali přední pozice a dnes se ani o jiné zdroje nejeví zájem. LED žárovky dnes sehrávají hlavní roli zdroje světla, proto je k dispozici i jejich široký výběr https://www.lightpark.cz/svetelne-zdroje-led/. Setkáváme se s nimi v našich domácnostech, pracovištích, obchodech ale i venkovních prostorách našich zahrad, teras a pergol.

lucerna

Jejich výhody:

  • Úspornost – ta stojí na prvním místě, jelikož oproti klasickým zdrojům jsou schopné snížit spotřebu energie a to až o 80%. To už je přece jenom znát v našem rozpočtu.
  • Životnost – podle druhu dokážou svítit klidně až v řádu ne hodin, ale přímo roků. Proto zmíněná vyšší investice se rozhodně vyplatí.
  • Barva světla – udává se v Kelvinech a my si skutečně můžeme vybrat teplou nebo studenou barvu. U LED žárovek se setkáváme se třemi druhy určení: teplá bílá, neutrální, studená bílá a každá z nich má svoje parametry. Hodně záleží, kam chceme dané světlo umístit.
  • Rozptyl světla – to je důležitá informace, jelikož čím bude vyšší úhel, tak samozřejmě získáme, podle stupně, kdy nevyšší je 360° i větší rozptyl světla do prostoru.
  • Další – neobsahují rtuť, jsou ekologické, šetrné k životnímu prostředí atd.

lampy

Venkovní svítidla

Osvětlení do našich exteriérů rozhodně patří. Samozřejmě vybíráme taková, co zapadnou přirozeně do prostředí a nebudou vyčnívat jako strašák na poli. Pokud se rozhodneme pro venkovní Led osvětlení, tak rozhodně neuděláme chybu. Je dobré se při koupi zaměřit i na stupeň krytí, který se nalezne pod označením IP. Skládá se ze dvou čísel, která jsou důležitou informací.

  1. Zde nám číslo bude značit stupeň krytí proti nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů.
  2. Druhé v pořadí nám podá informaci jak je tomu v případě vniknutí vody.

Geotextilie pod bazén

Ke každému nadzemnímu bazénu patří také potřebné příslušenství. Mezi takovéto příslušenství se řadí i geotextilie pod bazén. Co tento výraz vlastně znamená? Co si pod ním máme představit? Geotextilie představuje jakousi plachtu, která je vyrobena ze speciálního materiálu.

orná půda

Tato plachta se dává pod bazén, takže se instaluje při sestavování bazénu hned po úpravě terénu. Jakmile terén upravíte, část vykopete a vyhloubíte, odstraníte veškeré ostré předměty, kameny nebo dokonce sklo, velké drny, které by mohly bazénu překážet a další tvrdé https://slovnik.seznam.cz/cz-en/%3Fq%3Dtvrd%25C3%25BD předměty s ostrými hrany, pak můžete nasypat jemně prosetý písek a na něj umístit právě geotextilii.

K čemu slouží?

Tato plachta velice účinně kryje dno bazénu. Chrání ho před protržením a před nepříznivými projevy přírody. Pohlcuje vlhkost a mikroby. Zabraňuje plísním v jejich usazování a přitom neznehodnocuje půdu. Přes ni se však nedostanou žádné nežádoucí mikroorganismy, ani rostliny či jiní živočichové a proto je to velice důmyslná bariéra mezi dnem bazénu a podkladem na kterém bazén stojí.

aportující pes

Ø  Před umístěním bazénu je nezbytné terén vyrovnat. Část se vykope, odstraní se veškeré ostré předměty, kameny a drny a pak se může nasypat písek. Na něj položíte geotextilii a na ni můžete už bezproblémově napouštět bazén. Dno bazénu je vždy tenké a tvoří jej v podstatě jenom plachta, takže by byla velká škoda, kdyby se náhodou tato plachta protrhla, což se v mnohých běžných případech stává. Proto dno bazénu můžeme chránit i tímto způsobem. Bazénová folie se díky tomu tak snadno neprotrhne.

hračky do bazénu

Pevný poklad

Podložka je vyrobena ze speciálních materiálů, takže na ni nemohou žádní mikrobi, plísně nebo mikroorganismy, které by ji během jednoho léta poničily natolik, že byste potřebovali novou. Je speciálně vyrobená tak, aby odolávala plísním a mikrobům a byla odolným podkladem.  Podložka se vyznačuje dlouhou životností a různými velikostmi.